top of page

Sundsviks ängar

Projektfakta

Läge: Sundsvik, Nykvarn 

Omfattning: 9 hektar

Status: Detaljplan vann laga kraft våren 2021.  Projektet byggstartade med första etappen under hösten 2021.

Sundsviks ängar

I Sundsvik, tio minuter norr om centrala Nykvarn har Platsoptimera Fastigheter förvärvat ett markområde om totalt nio hektar som nu kommer att utvecklas till ett nytt bostadsområde - Sundsviks ängar. Marken har sålts av en privatperson som bor i anslutning till området och som är mån om att området blir attraktivt och enhetligt. 

 

Detaljplanen för området vann laga kraft under våren 2021 och nu pågår arbetet markentreprenad.

 

Panghus Entreprenad kommer i en första etapp att uppföra 28 villor i bostadsrättsform.

 

Vill du veta mer? 

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande projektet. Du når oss via mail på kontakt@platsoptimera.se eller telefon 08-120 815 00

Mark med möjligheter?

Äger du mark och vill diskutera möjligheterna att utveckla den? Kontakta oss!
bottom of page