top of page

Strömsbro trädgårdar

Projektfakta

Läge: Strömsbro, Gävle kommun

Omfattning: cirka 200 byggrätter

Status: Detaljplan vann laga kraft våren 2020. Samtliga byggrätter är sålda. Projektet byggstartade våren 2020 och första tillträdena skedde under november 2020.

Strömsbro Trädgårdar

I Strömsbro, tio minuter norr om centrala Gävle uppför Panghus Entreprenad 96 bostadsrätter i två bostadstyper, radhus och den fristående villan. Detaljplanen för området vann laga kraft under våren 2020 och strax därefter påbörjades etapp 1 som omfattar 18 radhus och 6 fristående villor. 

Området var tidigare en populär handelsträdgård som drevs av Åke Wennberg under många decennier, då med namnet Wennbergs handelsträdgård. När det var dags för Åke att gå i pension valde han att, tillsammans med Platsoptimera Fastigheter och Panghus samarbeta gällande områdets utveckling som nu växer fram till ett nytt bostadsområde.

 

Platsoptimera har sålt 90 av byggrätterna till K-fastigheter som kommer att uppföra flerbostadshus i hyresrättsform.

Vill du veta mer? 

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande projektet. Du når oss via mail på kontakt@platsoptimera.se eller telefon 08-120 815 00

Mark med möjligheter?

Äger du mark och vill diskutera möjligheterna att utveckla den? Kontakta oss!
bottom of page