top of page

Strömsbro trädgårdar

Gävle kommun

I direkt anslutning till den vackra stadsdelen Strömsbro i Gävle uppför Panghus inom kort första etappen av Strömsbro trädgårdar. Detaljplanen antogs i mars 2020 och möjliggör uppförandet av cirka hundra småhus samt fyra stycken punkthus med totalt cirka 100 lägenheter. 

bottom of page