top of page

Ljungsbro trädgårdar

Projektfakta

Läge: Ljungsbro, Linköpings kommun

Omfattning: cirka 120 byggrätter

Status: Detaljplanen vann laga kraft våren 2020.

Projektet byggstartade höst/vinter 2020. Samtliga etapper är slutsålda.

Ljungsbro Trädgårdar

I Ljungsbro, 10 minuter norr om centrala Linköping har Platsoptimera Fastigheter förädlat ett råmarksområde och skapat byggrätter för cirka 120 småhus i varierad skala. Merparten av dessa kommer Panghus Entreprenad att uppföra. Här kan du läsa mer om projektet och bostäderna.

 

Detaljplanen för området vann laga kraft under våren 2020. Etapp 1 som omfattar 26 parhus och fristående villor byggstartade hösten 2020.

Planarbetet har bedrivits i samarbete med markägaren och säljaren av marken, Lars Magnusson. Marken har brukats av Lars familj under flera generationer och jordbruket kommer att fortsätta bedrivas på kvarvarande mark i Ljungsbro.

Vill du veta mer? 

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande projektet. Du når oss via mail på kontakt@platsoptimera.se eller telefon 08-120 815 00

Mark med möjligheter?

Äger du mark och vill diskutera möjligheterna att utveckla den? Kontakta oss!
bottom of page