top of page

Längbro, Örebro

Projektfakta

Läge: Längbro, Örebro kommun

Omfattning: cirka 100 byggrätter

Status: Positivt planbesked erhölls hösten 2020. Detaljplan inleds hösten 2021. 

Längbro, Örebro

10 minuter väster om centrala Örebro har Platsoptimera Fastigheter förvärvat en fastighet med stor potential. Mitt i den lantliga idyllen på mark som tidigare utgjorts av jordbruksmark och sommarstugor planeras nu ett nytt bostadsområde. Här kommer cirka 100 bostäder uppföras i varierad skala och form med fokus på parhus, radhus och kedjehus.

Under hösten 2020 erhölls positivt planbesked för fastigheten. Arbetet med detaljplanen för området planeras startas under andra halvan av 2021.

Vill du veta mer? 

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande projektet. Du når oss via mail på kontakt@platsoptimera.se eller telefon 08-120 815 00

Mark med möjligheter?

Äger du mark och vill diskutera möjligheterna att utveckla den? Kontakta oss!
bottom of page