top of page

Färingsö trädgårdsby

Projektfakta

Läge: Färingsö, Ekerö kommun

Omfattning: cirka 150 bostäder

Status: Planbesked

Färingsö trädgårdsby​

Mitt på natursköna Färingsö planerar Platsoptimera Fastigheter för ett nytt bostadsprojekt som omfattar cirka 150 nya bostäder i bostadsrättsform. För att tillskapa ett varierat område med trädgårdsstadens kvalitéer blandas friliggande småhus med kedjehus och parhus. 

Vill du veta mer? 

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande projektet. Du når oss via mail på kontakt@platsoptimera.se eller telefon 08-120 815 00

Mark med möjligheter?

Äger du mark och vill diskutera möjligheterna att utveckla den? Kontakta oss!
bottom of page