top of page

Södra Knivsta

verksamhets- och logistikområde

Projektfakta

Läge: Nor, Knivsta kommun

Omfattning: cirka 200 hA

Status: Positivt planbesked våren 2020. Arbete med detaljplan pågår.

Knivsta, Nor​

Strax söder om centrala Knivsta planerar Platsoptimera Fastigheter för att utveckla ett större område avsett för logistik, verksamheter och kontor. Området är strategiskt placerat intill E4:an och med närheten till Arlanda, Stockholm och Uppsala finns mycket goda förutsättningar för framtida etablering av verksamheter. 

Vill du veta mer? 

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande projektet. Du når oss via mail på kontakt@platsoptimera.se eller telefon 08-120 815 00

Mark med möjligheter?

Äger du mark och vill diskutera möjligheterna att utveckla den? Kontakta oss!
bottom of page