top of page

Skurup

Projektfakta

Läge: Skurup tätort, Skurups kommun

Omfattning: cirka 76 bostäder

Status: Planbesked

Ljungsbro trädgårdar

I södra delen av Skurups tätort planerar Platsoptimera Fastigheter för ett nytt bostadsprojekt som omfattar cirka 76 nya bostäder i bostadsrättsform. För att tillskapa ett varierat område med trädgårdsstadens kvalitéer blandas friliggande småhus med kedjehus och parhus. 

Marken har förvärvats från en privatperson som tidigare bedrivit jordbruk på fastigheten.

Vill du veta mer? 

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande projektet. Du når oss via mail på info@platsoptimera.se eller telefon 08-120 815 00

Mark med möjligheter?

Äger du mark och vill diskutera möjligheterna att utveckla den? Kontakta oss!
bottom of page