top of page

Bara, Svedala

Projektfakta

Läge: Bara, Svedala kommun

Omfattning: cirka 150 byggrätter

Status: Positivt planbesked våren 2020. Planarbete inleds våren 2022.

Bara, Svedala

I Bara tätort, cirka 10 minuter öster om Malmö har Platsoptimera Fastigheter förvärvat ett markområde om cirka 9 hektar med syfte att utveckla ett nytt bostadsområde. Området är vackert beläget i det skånska jordbrukslandskapet med cykelavstånd till centrala Malmö. I direkt anslutning till platsen ligger en av Sveriges bästa golfbanor, PGA Sweden National. 

Platsoptimera Fastigheter erhöll positivt planbesked under våren 2020 och arbetet med detaljplanen planeras starta under våren 2021.

Området har tidigare varit jordbruksmark och såldes till Platsoptimera Fastigheter av Stig Lindgren som brukat marken.

Vill du veta mer? 

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande projektet. Du når oss via mail på kontakt@platsoptimera.se eller telefon 08-120 815 00

Mark med möjligheter?

Äger du mark och vill diskutera möjligheterna att utveckla den? Kontakta oss!
bottom of page