top of page

Vi skapar långsiktiga värden för alla inblandade

Platsoptimera Fastigheter AB

En del av Panghuskoncernen 

VI KAN VÅR MARKNAD

Platsoptimera Fastigheter AB bildades med en tydlig grundidé - att göra riktigt bra mark- och fastighetsaffärer i samspel med alla inblandade för att växa organiskt på en dynamisk marknad. Vår professionalism och vårt kunnande ligger till grund för vår expansion. Med ett team bestående av expertis inom de områden som krävs för att förstå processerna och spelreglerna bakom transaktioner och markförädling av fastigheter har vi byggt en stark och snabbfotad organisation som kan erbjuda unika lösningar. Vi tror på långsiktiga relationer och värdesätter en öppen och tydlig dialog som möjliggör för ett långsiktigt samarbete som alla parter vinner på.  

Platsoptimera AB är ett helägt dotterbolag i Panghuskoncernen, www.panghus.se.

SERVICES

VAD VI GÖR

Hands Holding a Map
Vi förvärvar

Att hitta mark som passar specifika behov och byggnadsprojekt är vår specialitet. Vi har lång erfarenhet och kompetens samt ett stort nätverk av samarbetspartners som gör det möjligt för oss att erbjuda en på marknaden unik helhetslösning. Vi är lyhörda för önskemål och vill tillsammans skapa en långsiktig relation där början är att hitta mark som passar för dina ändamål.

Vi förädlar

Vi har en egen organisation inom plan- och exploatering, stark finansiell ställning och möjlighet att driva hela projektet tillsammans med er från början till slut. Vår målsättning är att hitta den optimala användningen av marken. Vi tar också hand om processer, transaktioner och affärsuppgörelser så att du kan känna dig trygg genom hela processen.

Image by EJ Yao
Vi förverkligar

Vår mål​sättning är att skapa värden för alla inblandade i våra projekt. Vi väger samman intressen från fastighetsägare, våra samarbetspartners, oss själva och det allmänna med en tydlig grundidé om att alla ska tjäna på att våra projekt genomförs. Därför är det självklart för oss att göra ett gediget arbete, skapa långsiktiga relationer och ta hand om hela kedjan till dess att alla inblandade är nöjda. När projektet står färdigt vill vi känna oss stolta över resultatet.

AKTUELLA PROJEKT

projekt
stromsbro_tradgardar_edited.jpg
Strömsbro, Gävle

I Strömsbro, tio minuter norr om centrala Gävle uppför Panghus Entreprenad 96 bostadsrätter i två bostadstyper, radhus och den fristående villan. Detaljplanen för området vann laga kraft under våren 2020 och projektet är nu under uppförande.

Ljungsbro Linköping 9.jpg
Ljungsbro, Linköping

I Linköping har Platsoptimera förvärvat mark med möjlighet att uppföra totalt 110 bostäder. Panghus entreprenad uppför nu 26 friliggande bostäder i områdets första etapp. 

Bara, Svedala

10 minuter från Malmö ligger Bara tätort, omsluten av det skånska jordbrukslandskapet. Här har Platsoptimera förvärvat mark med möjlighet att uppföra cirka 150 bostäder. 

Sk%C3%A4rmavbild%202020-02-10%20kl.%2008
Längbro, Örebro

10 minuter nordväst om Örebro stadskärna finns Eriksberg där Platsoptimera förvärvat mark med möjlighet att uppföra cirka 100 bostäder i vacker, lantlig idyll. 

Örebro Platsoptimera
knivsta-nor.jpg
Södra Knivsta

Söder om centrala Knivsta och i direkt anslutning till E4:an planerar Platsoptimera Fastigheter tillsammans med Knivsta kommun för ett logistik- och verksamhetsområde. Området omfattar cirka 200 hektar och är optimalt strategiskt placerat för framtida etablering.

flackarp-staffanstorp
Flackarp, Staffanstorp

I direkt anslutning till Lund planerar Platsoptimera för ett bostadsområde om totalt cirka 240 nya bostäder. Bostäderna kommer att uppföras som stadsradhus, radhus och friliggande småhus för att tillskapa en ny urban by i enlighet med förslaget till ny översiktsplan för Staffanstorp.  

Mer info inom kort
Norra Ljungsbro, Linköping

Strax norr om Ljungsbro i Linköping har Platsoptimera Fastigheter förvärvat ett markområde där framtida bebyggelse planeras. Totalt handlar det om cirka 250 småhus i bostadsrättsform.

Mer info kommer inom kort
kungsbro.jpg
Sundsvik, Nykvarn

Strax norr om Nykvarn i natursköna Sundsvik har Platsoptimera Fastigheter förvärvat ett område där Panghus kommer att uppföra småhus.

 

I en första etapp uppförs 28 villor i bostadsrättsform med byggstart under hösten 2021.

cm06-framsida-rod-scaled.jpg
billby.jpg
Billby, Sigtuna

I västra Sigtuna planerar Platsoptimera Fastigheter för nya bostäder.

 

Området omfattar cirka 26 hektar och bedöms kunna rymma ett större antal bostäder av hög kvalitet med ett ypperligt läge i direkt anslutning till natur och rekreation.

Mer info kommer inom kort
Skärmavbild 2022-03-21 kl. 08.57.42.png
Skurup

I södra delen av Skurups tätort planerar Platsoptimera fastigheter för ett nytt attraktivt och barnvänligt bostadsområde för cirka 76 nya bostäder i småhusform.

 

Marken utgörs idag av jordbruksmark. 

Lindholmen, Vallentuna

I anslutning till Lindholmen i Vallentuna kommun har Platsoptimera förvärvat mark och påbörjat en detaljplaneprocess tillsammans med Vallentuna kommun med syfte att uppföra cirka 35 friliggande villor i lantlig och naturnära omgivning.

Mer info kommer inom kort
Arkitektur.jpg
Vackerby trädgårdsstad, Gnesta

Strax norr om Gnesta centrum i direkt anslutning till Frösjön och planerade Vackerby trädgårdsstad har Platsoptimera Fastigheter förvärvat mark och påbörjat en planprocess med Gnesta kommun.

 

Totalt omfattar projektet cirka 70 småhus av blandad karaktär.

Mer info inom kort
Gnesta.png

VILKA VI ÄR

siluette-male.png

Jonas 
Tjernberg

Jonas är markansvarig på Platsoptimera och arbetar bland annat med projektering, höjdsättning och dagvattenfrågor i tidiga skeden såväl som inför byggnation.

Kontakt:

jonas.tjernberg@panghus.se

siluette-male.png

Henrik
Johansson

Henrik arbetar med projektering av mark, VA, höjdsättning och dagvattenfrågor i tidiga skeden såväl som inför byggnation.

Kontakt:

henrik.johansson@panghus.se

Simone Lundgren.jpeg

Simone 

Lundgren

Simone är utbildad samhällsplanerare vid Uppsala universitet och arbetar med projektutveckling på Platsoptimera. 

När Simone inte jobbar träffar hon gärna vänner, äter en god bit mat med sin sambo eller tränar. 

Kontakt:

simone.lundgren@panghus.se

tel: 073 514 90 08

siluette-male.png

Andreas 
Fasteson

Andreas är utbildad Civilingenjör inom bygg och fastighetsekonomi på KTH.

Han har en mycket lång erfarenhet av försäljning/ projektledning av nyproduktionsprojekt.

Andreas har även drivit fastighetsmäkleri under många år.

På fritiden umgås han gärna med sin familj, goda vänner, reser till familjens hus på Gotland och tar gärna en runda på golfbanan om tid finns över.

Kontakt:

andreas.fasteson@panghus.se

tel: 079-067 02 95

martin-larsson-fotograf-mattias-hamren-1

Martin Larsson

Martin är i grunden lantmätare och har tidigare jobbat som affärschef på Svefa och som projektledare samt exploateringsingenjör i kommunal verksamhet. Martin har stor erfarenhet av den kommunala planerings-processen samt projekt-utveckling inom såväl privat som offentlig sektor. Martin är VD för Panghus Entreprenad och Platsoptimera Fastigheter. 

 

En stor del av fritiden går åt till att träna, både i kajak, på skidor, på gymmet eller i löpspåret.

Kontakt: martin.larsson@panghus.se

tel: 073-424 69 56

christian-nutzel-fotograf-mattias-hamren

Christian Nützel

Med bakgrund som planarkitekt har Christian många års erfarenhet av planeringsarbete i kommun, med både detaljplaner, planbesked samt markanvisningstävlingar. Christian jobbar även med visualisering, 3D och VR för Platsoptimera.

 

Fritiden spenderas oftast tillsammans med familj och vänner, helst i naturen och helst i solsken.

Kontakt:

christian.nutzel@panghus.se

tel: 070-727 79 78

Herman%20Andersson-1_edited.jpg

Herman 

Andersson

Herman är utbildad inom lantmäteri, nationalekonomi och statsvetenskap. Närmast kommer Herman ifrån kommunal verksamhet där han jobbat som exploateringsingenjör och projektledare. På Platsoptimera jobbar Herman i tidiga skeden med markförvärv och utveckling av mark.

 

På fritiden umgås han gärna med familj och vänner och då helst över en bit god mat och dryck.

Kontakt:

herman.andersson@panghus.se

tel: 073-514 90 07

fahlman.jpg

Martin
Fahlman

Martin arbetar på Panghus som projektutvecklare och har många års erfarenhet inom bygg- och samhällsplanering som bland annat bygglovschef. Han har också drivit egen firma inom bygglovsexpertis.

 

Familjen med små barn tar den största delen av fritiden i anspråk men fotboll, kultur och vänner ryms också. 

Kontakt: martin.fahlman@panghus.se

079-098 95 03

ABOUT

Mark med möjligheter?

Äger du mark och vill diskutera möjligheterna att utveckla den? Kontakta oss!

SAMARBETSPARTNERS

KONTAKTA OSS

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss, skicka ett mail eller använd kontaktformuläret nedan.

Tack för ditt meddelande!

Huvudkontor

Birger Jarlsgatan 57A

113 56 Stockholm

 

kontakt@platsoptimera.se

Tel: +46 (0)8 120 815 00

Söker du jobb eller praktik?

Vi är alltid på jakt efter drivna, nyfikna och nytänkande medarbetare. Hör av dig!

CONTACT
bottom of page